Veldleeuwerik per 1 januari 2020 gestopt

Na een periode van bijna 18 jaar heeft Stichting Veldleeuwerik per 1 januari 2020 haar activiteiten gestaakt.

Veldleeuwerik was bijna 18 jaar een uniek kennisplatform van telers, afnemers, toeleveranciers, adviesorganisaties en belangenbehartigers uit heel Nederland, dat samen werkte aan een toekomstbestendige voedselproductie. Binnen de sector zijn Veldleeuwerik telers dan ook voorlopers in de verduurzaming van de grondgebonden open teelten (CLM 2017).

Het praktijknetwerk van Veldleeuwerik en de thema’s waarop zij actief was zijn momenteel maatschappelijk en politiek relevanter dan ooit. Veldleeuwerik was actief betrokken bij vele plannen en visies van overheid en sector, en is een voorbeeld voor vele regionale en landelijke projecten en initiatieven. Echter, het voortbestaan van Veldleeuwerik was geen vanzelfsprekendheid.

De gezamenlijke inzet binnen Veldleeuwerik is van grote betekenis geweest voor de realisatie en vertaling van het begrip duurzaamheid in de Nederlandse landbouw. Daar zijn we buitengewoon trots op.

Per 1 januari 2020 is Stichting Veldleeuwerik In liquidatie.